/029/650-73-14 /029/669-66-26 /017/276-32-46 nogotki.shop@mail.ru

Swarovski (50 .)

7,50.
010-01