/029/650-73-14 /029/669-66-26 /017/276-32-46 nogotki.shop@mail.ru

SWAROVSKI , SS3, 1440 .

20,00.
007-03-03